Andrea Poolman

Helaas... op mijn website geen gratis e-book, wekelijkse nieuwsbrief of video-blog...

Ook geen handige toolkit met 7 gouden tips voor driedubbel succes.

Zo zit mijn vak niet in elkaar. Wel gratis: een persoonlijke kennismaking om te zien wat ik voor u kan betekenen!

Koersen in een veranderende omgeving

Verandering en flexibiliteit, sleutelwoorden die we voortdurend om ons heen horen. Vaste structuren vallen weg, en werk en omgeving worden complexer. Het wordt steeds belangrijker om een eigen koers uit te zetten, zelf te sturen en te werken aan de professionele ontwikkeling. Ondersteuning hierbij vraagt om een persoonlijke aanpak, afgestemd op de eisen die de organisatie stelt en de vraag die jij als medewerker hebt. ‘Standaard’ past niet meer, wel: eerst kijken wat nodig en gewenst is, en dan pas een aanbod. Deze persoonlijke aanpak en betrokkenheid tref je aan in al mijn diensten: